Search
  • Tom & Amit

The Power of Stopping


אחד הפידבקים הכי משמעותיים שקיבלנו ממשתתפי הסדנא היה שהיא אפשרה להם לעצור, לנשום ולהרים את הראש מהטייס האוטומטי.

דרישות העולם החדש הפכו למטורפות בשנים האחרונות, אנחנו רצים אחרי מטרות ויעדים, נדרשים להיות דינמיים, יצירתיים ולשמור על הקצב. במילותיו של מאיר אריאל: "העגלה נוסעת אין עצור". ה-FOMO והחשש שיסעו הלאה בלעדינו מנהלים אותנו לעיתים קרובות מדי. אנחנו צריכים להפסיק לפחד לתת ל"עגלות" לנסוע בלעדינו. הדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו זה לעצור. לנשום. לשאול את עצמנו איפה טוב לנו, מה חשוב לנו ולאן אנחנו מנסים להגיע. עדיף להגיע לאט יותר מאשר לשעוט ב-200 קמ"ש על עגלה שנוסעת ליעד הלא נכון.


𝐀𝐌 ~ 𝐓𝐎 𝐈 𝐀𝐌 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐎 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Pitch