Search
  • Tom & Amit

How it all began

Updated: Dec 12, 2019
עמית ואני חברות מגיל 15, המפגש הראשון שלנו היה בתא שירותים וכלל בכי, משם אפשר היה רק לעלות.

בשנה האחרונה הרחבנו את הפעילות המשותפת שלנו מרכילות על כוס יין (היא) ובירה (אני) לעבודה משותפת. מיותר לציין שהתהליך היה מהיר יותר אם היינו מצליחות להוציא את הרכילות לגמרי אבל זה פחות עבד. ביחד בנינו את המותג כשהחזון מאחורי החיבור הוא שילוב העולמות שלנו.

ההתמחות שלי היא בייעוץ ארגוני וייעוץ קריירה- עולמות שלצד העומק כוללים הרבה פרקטיקה ודורשים ביצוע. עמית מתמחה בעולמות הטיפול ששוהים יותר בחקירה והעמקה. העולם מהיר ודורש עשייה אבל גם מציף לעיתים ומחייב אותנו להיות מאוד מחוברים לעצמנו כדי לא להשאב לסחרור.


יצרנו כלי שיש בו התבוננות מאוד כנה פנימה אבל גם יציאה לפעולה. המוצר הראשון שלנו הוא סדנא עליה נספר בפוסט הבא, לצידה יש תכנית עתידית לעוד הרבה מעבר.

𝐀𝐌 ~ 𝐓𝐎 𝐈 𝐀𝐌 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐎 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Pitch