Search
  • Tom & Amit

The Workshop
הסדנא!

הסדנא נולדה מתוך צורך אישי שלי. היציאה שלי לעצמאות לוותה בתחושה התחלתית של חוסר דיוק ופול גז בניוטרל. עם התחושה הזאת פניתי לעמית בבקשה שתעזור לי למצוא את ה-𝐖𝐡𝐲 שלי (אם לא שמעתם על 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐡𝐲 מעולם מצורף לינק). התחלנו מהכלים של סיימון סינק אבל מהר מאוד עברנו לכלים הטיפוליים של עמית בשילוב התפיסות האישיות שלי. יצאתי מהשיחות שלנו ממוקדת, מדויקת ועם הבנה ברורה שיש את העסק שלי לפני ואת העסק שלי אחרי התהליך שעברתי. תוך כדי תנועה הבנו שאת התהליך הזה אנחנו יכולות לשחזר לטובת לאחרים שרוצים גם הם להגיע לנקודה הזאת. אז תכירו את 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐌𝐄 𝐔𝐏 - סדנת ניהול קריירה הסדנא הזאת היא הזמנה להסתכל על קריירה ממקום קצת אחר. להגיע למקום בו הקריירה משרתת אותנו ואנחנו מפסיקים לשרת אותה. לקבלת פרטים והרשמה מוקדמת לחצו על הלינק:𝐀𝐌 ~ 𝐓𝐎 𝐈 𝐀𝐌 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐎 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞
1 view0 comments

Recent Posts

See All

Pitch