Search
  • Tom & Amit

מטרות

בתהליך העבודה המשותף שלנו גילינו שמטרות מייצגות עבורנו דברים שונים. עבורי מטרות תמיד היו מסע להגשת חלומות, נקודות שציירתי לעצמי בעתיד במטרה להגיע אליהן. עמית תפסה מטרות באופן מעט שונה, עבורה הן היו הרבה יותר ממוקדות והיוו מעין מעקה שעזר לה לצאת ממקום בו היה לה לא טוב. מטרות הן דברים שונים עבור אנשים שונים. בין אם הן יעזרו לכם לצאת ממקום בו לא טוב לכם ובין אם הן יהיו נקודה באופק לרוץ לעברה, הן משמעותיות מאוד. ההתייחסות שלנו למטרות בסדנא עברה כמה גלגולים עד שדייקנו אותה. היום המטרות הן מבחינתנו המפתח בסטרטר, הדרך להתניע את עצמנו לפעולה ולהתחיל לעשות צעדים שמקדמים אותנו. בין אם הרחק מהנקודה בה אנחנו נמצאים או לקראת המקום בו נרצה להיות. מה איתכם? המטרות שלכם ברורות לכם היום?


הסדנא הבאה תהיה ביום שישי ה3.4 נעביר אתכם תהליך שיעזור לכם להציב מטרות שמדויקות עבורכם.

לחצו להרשמה 𝐀𝐌 ~ 𝐓𝐎 𝐈 𝐀𝐌 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐎 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Pitch